Služby

Naše služby poskytujeme na dvou místech:

Hlavní budova

Strozziho 1333, Hořice

Základní činnosti poskytované služby

Všechny činnosti jsou poskytovány takovým způsobem a v takové četnosti, aby odpovídali potřebám uživatelů a zároveň personální a provozním možnostem zařízení. Činnosti jsou specifikovány v individuálních plánech uživatelů. 

- poskytnutí ubytování

V zařízení je k dispozici  21  jednolůžkových a  21  dvoulůžkových  pokojů.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a údržbu.        

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                           

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.          

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje: ergoterapii, canisterapii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení,   osobní  svobody  a  svobody  pohybu,  práva  na  vlastnictví   majetku a léčbu  se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská  a  rehabilitační  péče  poskytovaná  na  základě  ordinace  lékaře  je  zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

Fakultativní služby

- doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

Zprostředkované služby

- stříhání a pedikúra