Služby

Naše služby poskytujeme na dvou místech:

Rodinný domek VMP

pro klienty s vysokou mírou podpory
Karla Kofránka 2264, Hořice

Základní činnosti poskytované služby

- poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje , v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                           

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

Obědy jsou v tabletech dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.         

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a  změnách  poloh,  pomoc a podporu  při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná na základě ordinace lékaře je zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy. Rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a cvičení na  pohybových trenažérech.

Fakultativní služby

- doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

- stříhání a depilace

Rodinný domek SD

pro klienty s nízkou a střední mírou podpory
Karla Kofránka 2265, Hořice

Základní činnosti poskytované služby

- poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou čtyři jednolůžkové pokoje, v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí  ubytování  je  zajištění  vytápění, osvětlení, studené  a teplé  vody, vybavení  pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.        

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                          

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem. 

Obědy jsou v tabletech dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.                  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná na základě ordinace lékaře je zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy. Rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a cvičení na  pohybových trenažérech.

Fakultativní služby

- doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu klienta do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

- stříhání a depilace

Poskytování služeb je zajišťováno uživatelům prostřednictvím pracovníků v přímé péči na základě osobních a ošetřovatelských plánů uživatelů. Lékařskou péči pro uživatele zajišťuje praktický lékař a další odborní lékaři.

Provoz domova dále zajišťují pracovníci úklidu, údržby, prádelny, stravovacího provozu a administrativní pracovníci.

Sociální služba je v domově poskytována v souladu se standardy kvality.