O domově

Prostřednictvím pobytové služby poskytujeme pomoc a podporu osobám, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Název a sídlo

Domov bez bariér
Strozziho 1333,
508 01 Hořice
IČ: 13583212

Kontakty

Zřizovatel

Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové

Právní forma

Domov bez bariér, se sídlem Strozziho 1333, 508 01 Hořice, je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění poskytuje sociální službu jako "Domov pro osoby se zdravotním postižením" (číslo registrace služby 4721932).

Poskytování sociálních služeb

Kapacita zařízení celkem je 79 uživatelů. Z toho 63 uživatelů v hlavní budově na adrese Strozziho 1333, 8 (4+4) uživatelů ve dvou skupinových domácnostech na adrese Karla Kofránka 2265 a 8 (4+4) uživatelů ve dvou domácnostech s vysokou mírou podpory na adrese Karla Kofránka 2264.