O domově

Prostřednictvím pobytové služby poskytujeme pomoc a podporu osobám, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Dokumenty

 

Informace dle z. č. 250/2000 Sb.

Zprávy o činnosti

Výroční zprávy o poskytování informací

Ostatní soubory