O domově

Prostřednictvím pobytové služby poskytujeme pomoc a podporu osobám, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.