Aktuality

Mikulášská zábava

19.12.2017

I v letošním roce jsme společně s našimi klienty oslavili příchod Vánoc. Mikulášská zábava v Domově bez bariér byla zahájena velkolepým ohňostrojem. Zásluhou paní doc. MUDr. Aleny Šmahelové, Ph.D. a pana Kopince jsme v prostorách našeho parku mohli shlédnout krásný ohňostroj.

Celý článek...


Beseda s pracovnicemi Městské knihovny v Hořicích

14.12.2017

V pondělí 5.12.2017 nás navštívili pracovnice Městské knihovny v Hořicích. Připravily si pro nás povídání o Zdeňku Svěrákovi, jeho dětství, profesním životě, o jeho tvorbě spisovatelské, filmové, herecké. 

Celý článek...


Nákupy v supermarketu v Hradci Králové 2017

14.12.2017

V rámci podpory zapojování našich uživatelů do společenského prostředí jsme uskutečnili ve dnech 21. a 23. 11. 2017 dva výlety do Hradce Králové za nákupy. 

Celý článek...


Koncert hudebníků z Malostranské kavárny Čas

14.12.2017

V pondělí 6.11.2017 jsme se sešli k příjemnému podvečernímu posezení. Navštívili nás hudebníci z Malostranské kavárny Čas z Prahy. 

Celý článek...


Oslava dne válečných veteránů

14.11.2017

V našem zařízení se 10. listopadu 2017 sešli zástupci města s paní ředitelkou a zástupcem z řad obyvatel p. Gollem, aby společně položili věnec k bustě Petra Hraběte Strozziho, z jehož odkazu byla postavena budova Domova bez bariér, a vyjádřili tak úctu všem válečným veteránům.

Celý článek...


Zahájení vzdělávání v Domově bez bariér

7.11.2017

Dne 6.11.2017 bylo v našem domově zahájeno vzdělávání Euroinstitutu. Euroinstitut jsou školy zaměřené na vzdělávání žáků se zdravotním postižením, a to od mladých lidí až po žáky středního věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením. 

Celý článek...


Podzimní odpoledne se studenty.

19.10.2017

Dne 12.10.2017 nás navštívili studenti Domova mládeže Gymnázia, střední odborné školy, a středního odborného učiliště s p. Douskovou. 

Celý článek...


Tvoření s Markétkou

19.10.2017

Celý měsíc září vykonávala v našem domově odbornou praxi sl. Markéta Kokošínová. Pracovala s klienty na volnočasových aktivitách. 

Celý článek...


Daruj hračku

8.10.2017

Naše zařízení se v říjnu 2017 zapojilo do autorského projektu „Daruj hračku“, který organizuje společnost Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

Redakce: DBB

Celý článek...


Zakončení léta s opékáním

19.9.2017

Ve čtvrtek, 31.8.2017, jsme se společně sešli k posezení venku. Bylo krásné letní počasí. Příjemná atmosféra byla spojena s opékáním buřtů.

Celý článek...


Červnové tvořivé odpoledne se studenty

12.6.2017

Ve středu, 7.června 2017, nás opět navštívili studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ pod vedením paní vychovatelky Douskové a paní učitelky Skořepové. 

Celý článek...


Beseda s městskou policií

12.6.2017

V pondělí dne 5.6.2017 proběhla v našem domově beseda s městskými strážníky. Tématem byla znovu bezpečnost pohybu ve městě a na pozemních komunikacích v Hořicích a okolí.

Celý článek...


Klokánek jde do lesa

12.6.2017

V sobotu dne 27.5.2017 se v prostorách našeho parku konal další ročník a to XIV. Dětský den s Klokánkem aneb „Klokánek jde do lesa“. 

Celý článek...


Výlet do Poděbrad

12.6.2017

V letošním roce jsme se s obyvateli vydali do lázeňského města Poděbrady. Našim cílem byla, mimo procházky po kolonádě, návštěva FILM LEGENDS MUZEUM. 

Celý článek...


Změna je život

23.5.2017

3. května 2017 jsme se v CineStaru v Hradci Králové zúčastnili promítání filmu Změna je život, který zachycuje osudy pěti lidí s postižením, kteří se v loňském roce přestěhovali z ústavů do menších domácností.

Celý článek...


Dopoledne se studenty hořického gymnázia

23.5.2017

Dne 23.5.2017 nás v dopoledních hodinách pod vedením paní učitelky Kristýny Šolcové navštívili studenti hořického gymnázia – 1. a 2. ročník.

Celý článek...


Odpoledne s žáky Základní školy Na Habru Hořice

27.4.2017

Žáci nás navštívili v pondělí 24.4.2017 pod vedením paní učitelky Lipavské.

Celý článek...


Jarní zábava s překvapením 23.3.2017

21.4.2017

V letošním roce jsme přivítali jaro společným posezením obyvatel hlavní budovy a našich domečků. K poslechu i tanci nám hrál pan Kamil Kašparovský. K příjemné atmosféře přispěla i návštěva studentů Domova mládeže Gymnázia, střední odborné školy a středního odborného učiliště v Hořicích s paní vychovatelkou Douskovou

Celý článek...