Aktuality Aktuální informace k návštěvám od 22.4.22

Článek zveřejněn 21. 4. 2022

Aktuální informace k návštěvám

S účinností od 22.4.2022 se ruší nastavená pravidla pro návštěvy v Domově bez bariér.

Na návštěvu můžete přijít v jakýkoliv den v čase od 10:00 do 18:00 hod. máte již možnost návštěvu uskutečnit i na pokoji.

Prosíme vás, abyste svůj příchod a odchod sdělili ošetřujícímu personálu na oddělení, rovněž tak informujte personál i pokud v rámci návštěvy půjdete společně na vycházku. Jediné omezení, které zůstává v platnosti je povinnost mít řádně nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.

Pokud na sobě pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, žádáme vás o odložení návštěvy do doby, kdy budete v pořádku.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto opatření.

Zpět na hlavní stranu