Aktuality AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ

Článek zveřejněn 21. 6. 2021

Informace pro rodinné příslušníky a osoby blízké:

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se prokáže:

certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od první dávky očkování uplynulo nejméně 22 dní,

dokladem o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 7 dní nebo dokladem o absolvování antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od něhož neuplynulo více než 72 hod.,

dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy. Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci COVID-19, nelze

připustit její přítomnost u uživatele.

Osoba navštěvující uživatele musí po celou dobu návštěvy používat vlastní ochranný prostředek dýchací cest (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2, KN 95) a dodržovat

další režimová opatření domova.

Návštěvy u uživatele, který je v karanténním opatření, nejsou možné.

Na návštěvu je nutno se telefonicky objednat ve všední dny mezi 9 – 11 hod. u sociální pracovnice Bc. Vlastimily Otmarové na telefonním čísle 720 611 176.

Rodina či osoba blízká neprodleně oznámí poskytovateli případný rizikový kontakt, o kterém

se dozvěděl po uskutečněné návštěvě.

 

Zpět na hlavní stranu