Aktuality Informace o možnosti návštěvy

Článek zveřejněn 7. 12. 2020

Od 9.12.2020 budou umožněny návštěvy klientů Domova bez bariér. K uskutečnění návštěvy bude nutná předchozí rezervace.

Návštěvy klientů na hlavní budově budou probíhat pouze ve všedních dny. Pro rezervaci je třeba volat ředitelku domova Ing. Renatu Zemkovou na telefonní číslo 606 530 387. Návštěvy ke klientům na rodinných domcích budou kontaktovat vedoucí rodinných domků paní Janu Mádlovou na čísle 720 960 077. Při rezervaci budete podrobně seznámeni s pravidly pro návštěvy. Rezervace je nutná pro zajištění protiepidemických opatření v zájmu ochrany zdraví našich klientů. Bez předchozí rezervace se nebude moci návštěva uskutečnit.

Prosíme všechny příbuzné a blízké, kteří chtějí v předvánočním čase navštívit náš domov, aby respektovali nastavené podmínky pro uskutečnění návštěv.

 

V Hořicích 7.12.2020

 

 

Ing. Renata Zemková

ředitelka

Zpět na hlavní stranu