Aktuality Informace pro rodinné příslušníky a osoby blízké

Článek zveřejněn 7. 9. 2021

Informace pro rodinné příslušníky a osoby blízké:

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se prokáže:

• certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní,

• dokladem o absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od něhož neuplynulo více než 48 hod.,

• dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy. Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci COVID-19, nelze

připustit její přítomnost u uživatele.

Osoba navštěvující uživatele musí po celou dobu návštěvy používat vlastní ochranný prostředek dýchací cest (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2, KN 95) a dodržovat

další režimová opatření domova.

Návštěvy probíhají po celý týden ve 13 hod., 14 hod. a v 15 hod. Jednoho klienta mohou navštívit max. 2 osoby. Návštěva potrvá max. 30 minut. Návštěvy probíhají ve venkovním areálu domova, v případě nepříznivého počasí v respiriu. V odůvodněných případech lze po domluvě změnit čas návštěvy a přizpůsobit potřebám uživatele a jeho rodiny. Návštěvy u uživatele, který je v karanténním opatření, nejsou možné.

Na návštěvu je nutno se telefonicky objednat ve všední dny mezi 9 – 11 hod. u sociální pracovnice Bc. Vlastimily Otmarové na telefonním čísle 720 611 196.

Rodina či osoba blízká neprodleně oznámí poskytovateli případný rizikový kontakt, o kterém se dozvěděl po uskutečněné návštěvě.

 

Zpět na hlavní stranu