Čarodějnice 2023

Článek zveřejněn 18. 5. 2023

Dne 28.4.23 se v parku Domova bez bariér čarodějnický rej. K poslechu zahrál sociální pracovník Kamil Kašparovský. Pohoštění připravili paní kuchařky, které upekly klobásy.

Děkujeme všem zúčastněným zaměstnancům

Zpět na hlavní stranu