Fotogalerie Opékání buřtů

Článek zveřejněn 1. 7. 2014

První červencové odpoledne jsme si zpříjemnili milým setkáním s bývalými pracovníky našeho zařízení a opékáním buřtů za doprovodu reprodukované hudby. Velmi nás potěšila tak hojná účast, moc děkujeme, že jste mezi nás opět zavítali a užili si s námi společné chvíle. Nemalé díky také patří panu Kamilu Kašparovskému, který nám po celou dobu skvěle hrál. Počasí nám přálo, tančilo se a zpívalo. Všichni jsme si to bezvadně užili.

Foto: usp

Zpět na hlavní stranu