Fotogalerie Slavnostní otevření nových domácností

Článek zveřejněn 25. 4. 2016

Dne 25. 4. 2016 proběhlo za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Bc. Lubomíra France a dalších zástupců kraje, MPSV ČR, města Hořice a firem podílejících se na realizaci projektu transformace Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší slavnostní otevření rodinných domků.

V rámci projektu transformace a deinstitucionalizace byly postaveny dva bezbariérové domky celkem pro 16 klientů. Jeden je určen pro klienty s nízkou a střední mírou podpory, v druhém je poskytována služba klientům s těžkým tělesným postižením.

Do projektu jsme byli zřizovatelem zařazeni již v roce 2009. Zpočátku jsme si nechtěli připustit, že námi poskytovaná služba v bezbariérovém prostředí hlavní budovy a krásného přilehlého parku není takříkajíc „to pravé ořechové“. Byli jsme přesvědčeni, že svoji práci děláme dobře a pro naše klienty v ideálních podmínkách. Postupně jsme přijímali myšlenku transformace a vstřebávali základní principy poskytování služby v běžném prostředí.

Slavnostním otevřením nových domácností jsme uzavřeli první část transformačního procesu, ale před námi zůstalo to nejdůležitější. Zajistit obyvatelům domků individualizovanou péči a pomoci jim vytvořit si nový domov.

Zároveň je třeba poděkovat všem zúčastněným za jejich podíl na naší transformaci a především zaměstnancům ústavu za úspěšné překonání všech nástrah, které nám transformace přinesla.

Foto: usp,KHK

Zpět na hlavní stranu