Fotogalerie Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší

Článek zveřejněn 31. 10. 2015

    Od dubna do října letošního roku byla v našem ústavu realizována investiční akce „Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Zhotovitelem díla byla firma Stylbau s.r.o., Hradec Králové, projektantem ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o. a technickým dozorem investora Ing. Radomír Tomášek. Celkové uznatelné náklady na akci činily téměř 10,5 mil. Kč. 85% z této částky bylo pokryto dotací EÚ z OPŽP a 5% z dotace SFŽP ČR. Zbývající část uznatelných nákladů a všechny neuznatelné náklady uhradil zřizovatel organizace Královéhradecký kraj. Realizací projektu dojde k úspoře energie o cca 1192 GJ/rok a ke snížení emisí CO2 o cca 65,9 t/rok.

   V průběhu šesti měsíců byla provedena výměna dřevěných špaletových oken a kovových prosklených stěn, zateplena fasáda a strop v posledním nadzemním podlaží (půda). Zároveň bylo nutné při bourání původních okenních parapetů obnovit kabely pro rozvod TV, systém čidel k ovládání termohlavic radiátorů a rozvod internetu na pokoje klientů. Výměnu kabelů uhradil Královéhradecký kraj. Celá akce proběhla za plného provozu ústavu a byla jak pro zaměstnance a klienty, tak pro dodavatele díla velmi náročná. Postupně byly uzavírány části budovy, ze kterých byli vystěhováni klienti do provizorních prostor (společenské místnosti, jídelna a tělocvična). Celkem bylo realizováno deset etap.

   Závěrem bych chtěla všem zúčastněným stranám poděkovat. Klientům za jejich trpělivost a toleranci. Zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení spojené s mimořádně náročnou péčí o klienty, se stěhováním a následným úklidem prostor. Pracovníkům stavební firmy za vstřícnost a respekt k naší práci. A v neposlední řadě zřizovateli za spolufinancování celého projektu.

                                                            Ing. Renata Zemková, ředitelka ústavu

Foto: usp

Zpět na hlavní stranu