Halloween

Článek zveřejněn 6. 11. 2023

Dne 31. října se v domově usídlili strašidla. Zaměstnanci a obyvatelé domova společně oslavili Halloween. K tanci a poslechu zahrál sociální pracovník Kamil. V rámci této odpolední diskotéky oslavil svoje narozeniny pan Zdeněk a svátek slečna Štěpánka. Oběma přejeme pevné zdraví a úsměv na tváři.

Velké patří zaměstnancům domova, kteří se zúčastnili této akce a užili si tento den 😊

Zpět na hlavní stranu