Domov bez bariér

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Hořicích

Domov bez bariér - Hořice

 

 

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ BEZ BARIÉR

 

 

Informace pro rodinné příslušníky a osoby blízké:

 

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínek, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění (např.: kašel, dušnost, horečka, náhlá ztráta chuti či čichu apod.) a prokáže se:

 

• certifikátem MZČR o plně provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní,

 

• dokladem o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 3 dní nebo dokladem o absolvování antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od něhož neuplynulo více než 24 hod.,

 

dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy. Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci COVID-19, nelze připustit její přítomnost u uživatele.

 

Osoba navštěvující uživatele musí po celou dobu návštěvy používat vlastní ochranný prostředek dýchací cest (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2, KN 95) a dodržovat další režimová opatření domova.

 

Návštěva při příchodu dostane k vyplnění Čestné prohlášení pro návštěvy Domova bez bariér, který je ke stažení na webových stránkách.

Návštěvy u uživatele, který je v karanténním opatření, nejsou možné.

 

Na návštěvu je nutno se telefonicky objednat ve všední dny mezi 9 - 11 hod. u sociální pracovnice Bc. Vlastimily Otmarové na telefonním čísle 720 611 196. Návštěva, která nebude s časovým předstihem objednána, nebude uskutečněna.

 

Rodina či osoba blízká neprodleně oznámí poskytovateli případný rizikový kontakt, o kterém se dozvěděl po uskutečněné návštěvě.

 

 

 

 

 

 

 

Posláním Domova bez bariér je poskytovat prostřednictvím pobytové služby podporu, pomoc a péči osobám, které jsou s ohledem na své zdraví a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí.

Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, zachováváme a rozvíjíme jejich schopnosti a respektujeme jejich svobodnou volbu.

Služby poskytujeme na dvou místech:

Aktuality

Daruj hračku 2021

14.10.2021

Jako každý rok mají naši obyvatelé možnost si přát vánoční přání. V projektu Daruj hračku, který pořádá společnost Tango si mohou splnit svá tajná přání. 

Celý článek...


Volby 2021

11.10.2021

Dne 8. října 2021 se v domově konaly volby do Poslanecké sněmovny České republiky. V letošním roce byl větší zájem ze strany klientů než obvykle. Vše proběhlo v přátelské a příjemné atmosféře.

 

Celý článek...

Fotogalerie

Volby 2021

11.10.2021

Canisterapie

10.9.2021