Domov bez bariér

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Hořicích

Domov bez bariér - Hořice

Vážené rodiny, přátelé a blízcí našich klientů,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za toleranci a trpělivost, kterou v této nelehké době musíte prokázat. Bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci v celé ČR, nejsou stále ještě návštěvy v našem zařízení možné.

Zároveň Vás chci ubezpečit, že všichni v Domově bez bariér děláme maximum pro ochranu fyzického i duševního zdraví našich klientů.

  • Zahájili jsme pravidelné podávání vitamínu D a dalších doplňků stravy pro podporu celkové imunity u všech klientů bezplatně.

  • Zahajujeme pravidelné plošné testování všech klientů i zaměstnanců antigenními testy pro detekci nemoci COVID-19.

  • Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s klienty používají ochranu dýchacích cest – respirátory FFP2.

  • Klienti mohou i nadále využívat pobytu a pohybu v parku našeho areálu.

  • Využíváme blízkosti Smetanových sadů i areálu sochařského sympozia v blízkosti Gothardu, kde mohou naši klienti pobývat v přírodě za doprovodu našich aktivizačních pracovníků.

  • Pokud je příznivé počasí, pokračují v našem areálu návštěvy canisterapeutek s pejsky.

  • Snažíme se neomezovat příliš nabídku aktivit uvnitř budovy – ergoterapie, výtvarná dílna, zahradnický skleník i rehabilitace nadále probíhají, pouze dodržujeme zvýšená ochranná opatření (nošení roušek, rozestupy, dezinfekce rukou), pracujeme individuálně či v malých skupinkách.

  • Pokračujeme také v oblíbených kino projekcích záznamů divadelních představení či filmů, opět za dodržení všech hygienických opatření, rozestupů, a v početně malých skupinkách.

 

Věřím, že se nám podaří tímto obdobím bezpečně projít, přeji všem především pevné zdraví. Pokud máte jakékoli dotazy, jsme Vám k dispozici.

 

Ing. Renata Zemková – ředitelka Domova bez bariér

 

 

 

Posláním Domova bez bariér je poskytovat prostřednictvím pobytové služby podporu, pomoc a péči osobám, které jsou s ohledem na své zdraví a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí.

Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, zachováváme a rozvíjíme jejich schopnosti a respektujeme jejich svobodnou volbu.

Služby poskytujeme na dvou místech:

Aktuality

Vánoce 2020

18.1.2021

Letos byly Vánoce v domově jiné než v ostatních letech. Vlivem pandemie koronaviru a karantény, která nás bohužel neminula, museli být klienti v domově. Všem chyběl kontakt se svými blízkými. Tuto situaci nám velmi pomohly zpříjemnit projekty „Ježíškova vnoučata“ a „Daruj hračku“.

 

Celý článek...


Nákaza COVID-19 v Domově bez bariér

11.12.2020

Bohužel se nám i přes přísná hygienická a protiepidemiologická opatření nepodařilo zabránit proniknutí nákazy koronaviru na hlavní budovu našeho domova.

 

Celý článek...