Popis realizace poskytování sociální služby

Domov bez bariér, se sídlem Strozziho 1333, 508 01 Hořice je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění poskytuje sociální službu jako “Domov pro osoby se zdravotním postižením”. Dokument ke stažení zde (formát PDF).

Poslání domova

Posláním domova je poskytovat prostřednictvím pobytové služby podporu, pomoc a péči osobám, které jsou s ohledem na své zdraví a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, zachováváme a rozvíjíme jejich schopnosti a respektujeme jejich svobodnou volbu.

Cíl domova

Poskytovat uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich potřebám a požadavkům, posilovat jejich samostatnost a nezávislost, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb, vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní vůle a jednání na základě vlastních rozhodnutí. K naplňování cílů slouží individuální plánování.

Principy poskytování služby

  • podpora, pomoc a nezbytná míra péče
  • zapojení uživatelů do spolurozhodování
  • individuální přístup a respektování potřeb uživatelů,
  • dodržování a ochrana práv uživatelů
  • flexibilita
  • odbornost pracovníků
  • respektování soukromí a osobní svobody
  • integrace do společnosti

Cílová skupina uživatelů

Službu poskytujeme dospělým osobám zejména od 18-ti let věku s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním (mužům i ženám), kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility a mají bydliště v Královéhradeckém kraji případně  prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

Kapacita zařízení celkem je 79 uživatelů. Z toho 63 uživatelů v hlavní budově na adrese Strozziho 1333, 8 (4+4) uživatelů  ve dvou skupinových domácnostech na adrese Karla Kofránka 2265 a 8 (4+4) uživatelů ve dvou domácnostech s vysokou mírou podpory na adrese Karla Kofránka 2264.

Hlavní budova, Strozziho 1333, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

– poskytnutí ubytování

V zařízení je k dispozici  21  jednolůžkových a  21  dvoulůžkových  pokojů.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a údržbu.        

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení,   osobní  svobody  a  svobody  pohybu,  práva  na  vlastnictví   majetku a léčbu  se

souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu,

příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče a ošetřovatelské péče včetně ošetřovatelské rehabilitace. Ošetřovatelská péče je poskytována ambulantní formou vlastními zdravotnickými pracovníky.

Rehabilitace je součástí ošetřovatelské péče, nejedná se o léčebnou rehabilitaci. V rámci ošetřovatelské rehabilitace jsou uživatelům rovněž zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

Fakultativní služby:

– doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

Rodinný domek VMP, Karla Kofránka 2264, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

– poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje , v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

Obědy jsou dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a  změnách  poloh,  pomoc a podporu  při podávání jídla a

pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče a ošetřovatelské péče včetně ošetřovatelské rehabilitace. Ošetřovatelská péče je poskytována ambulantní formou vlastními zdravotnickými pracovníky.

Rehabilitace je součástí ošetřovatelské péče, nejedná se o léčebnou rehabilitaci. V rámci ošetřovatelské rehabilitace jsou uživatelům rovněž zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

Fakultativní služby:

– doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

Rodinný domek SD, Karla Kofránka 2265, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

– poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou čtyři jednolůžkové pokoje, v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí  ubytování  je  zajištění  vytápění, osvětlení, studené  a teplé  vody, vybavení  pokoje

nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.        

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

Obědy jsou dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče a ošetřovatelské péče včetně ošetřovatelské rehabilitace. Ošetřovatelská péče je poskytována ambulantní formou vlastními zdravotnickými pracovníky.

Rehabilitace je součástí ošetřovatelské péče, nejedná se o léčebnou rehabilitaci. V rámci ošetřovatelské rehabilitace jsou uživatelům rovněž zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

Fakultativní služby:

– doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu klienta do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

Poskytování služeb je zajišťováno uživatelům prostřednictvím pracovníků v přímé péči na základě osobních a ošetřovatelských plánů uživatelů. Lékařskou péči pro uživatele zajišťuje praktický lékař a další odborní lékaři.

Provoz domova dále zajišťují pracovníci úklidu, údržby, prádelny, stravovacího provozu a administrativní pracovníci.

Sociální služba je v domově poskytována v souladu se standardy kvality.

Jednáním se zájemcem o službu je pověřena sociální pracovnice. Žadatel o službu musí podat žádost na předepsaném tiskopise „Žádost o přijetí do Domova bez bariér, Strozziho 1333, 508 01 Hořice“, jejíž součástí je formulář „Vyjádření lékaře“. Žádost si může zájemce stáhnout z webových stránek našeho domova  www.usphorice.cz  nebo o ni může písemně, telefonicky či osobně požádat. Po řádném vyplnění se všemi náležitostmi pak žádost doručí písemně nebo osobně na naši adresu. Je-li žádost kompletní, je provedeno ve lhůtě do tří měsíců od podání žádosti sociální šetření v místě pobytu žadatele. Na základě šetření je žádost zařazena do pořadníku čekatelů.

Před uzavřením „Smlouvy o poskytování sociální služby“ / dále jen Smlouva / je žadatel o službu seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. Uzavření Smlouvy předchází jednání se zájemcem o službu. Smlouva je poslední fází tohoto jednání. Při podpisu Smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat. Smlouva je ochranou obou zúčastěných stran, stanovuje bližší podmínky poskytované služby, práva a povinnosti pro účastníky vyplývající a jaké cíle má služba naplňovat

Stížnosti mohou podávat uživatelé zařízení, jejich zákonní zástupci, rodinní příslušníci, případně další zúčastněné osoby. Stížnosti je možné podat přímo poskytovateli (ústně při osobním jednání, telefonicky, e-mailem nebo písemně), případně nadřízeným orgánům.

Kontakty:

Domov bez bariér
Strozziho 1333
508 01 Hořice

Zodpovědné osoby:

Ing. Renata Zemková, ředitelka
Bc. Soňa Hamanová, vedoucí úseku přímé péče hlavní budova
Mgr. Kamil Kašparovský, sociální pracovník hlavní budova
Mgr. Markéta Manová, sociální pracovnice hlavní budova
Bc. Veronika Dobešová, sociální pracovnice hlavní budova
Mgr. Lenka Horáčková, vedoucí a sociální pracovnice rodinné domky

Zřizovatel:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03  Hradec Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na poříčním právu 1
128 01  Praha 1

Veřejný ochránce práv
JUDr. Stanislav Křeček
Údolní 39
602 00 Brno

Hlavní budova Domova bez bariér je součástí města více téměř 90 let. Areál se nachází v klidné části města, zhruba 1,5 km od centra. Hlavní budova i budova pro rehabilitaci a ergoterapii jsou bezbariérové, propojené v druhém nadzemním podlaží přemostěním.

Pokoje uživatelů jsou umístěny v hlavní budově a jsou převážně orientovány na jih. Společné prostory zahrnují na I. i na II. patře dvě společné koupelny vybavené speciální zdravotní technikou, čtyři společná WC a dvě denní místnosti. Na obou patrech jsou umístěny kuřárny.

Mimo prostory rehabilitace a ergoterapie je v hlavní budově k dispozici uživatelům i tělocvična. V budově jsou dva velké evakuační výtahy.

Dále mohou uživatelé využívat rozsáhlý, bezbariérově upravený park.

Bezbariérové rodinné dvojdomky byly postaveny v roce 2015 v rámci transformace. Jsou umístěny v rodinné zástavbě v nově vzniklé ulici Karla Kofránka v jižní části města. Do provozu byly uvedeny v březnu 2016. V  každém domku  jsou dvě domácnosti. V domácnosti

je společný obývací pokoj s kuchyňskou linkou, ložnice uživatelů, koupelna vybavená zdravotní technikou včetně WC a jedno další samostatné WC. Z obývacího pokoje i ložnic uživatelů je možný přímý výstup ven na zahradu. V domku pro uživatele s vysokou mírou podpory jsou v podkroví přístupném evakuačním výtahem prostory pro denní činnosti včetně ergoterapie a rehabilitace

Hlavní budova

Hlavní budova

Strozziho

Strozziho 1333, Hořice 508 01
+420 493 622 827
info@usphorice.cz

další informace
Rodinné domky

Rodinné domky

K. Kofránka

K. Kofránka 2264-2265, Hořice 508 01
720 960 081, 720 960 080
info@usphorice.cz

další informace