Adresář kontaktů

Domov bez bariér
Ing. Renata Zemková

ředitelka

Ing. Jana Schovánková

vedoucí ekonomicko-provozního oddělení (zástupce ředitele)

Bc. Soňa Hamanová

vedoucí přímé péče hlavní budova

Mgr. Lenka Horáčková

vedoucí přímé péče rodinné domky

Mgr. Kamil Kašparovský

sociální pracovník hlavní budova

Mgr. Markéta Manová, DiS.

vedoucího sociální a aktivizačního úseku

Bc. Veronika Dobešová

sociální pracovnice hlavní budova

Mgr. Lenka Horáčková

sociální pracovnice rodinné domky