Hlavní budova

Hlavní budova

Strozziho 1333, Hořice

Všechny činnosti jsou poskytovány takovým způsobem a v takové četnosti, aby odpovídali potřebám uživatelů a zároveň personální a provozním možnostem zařízení. Činnosti jsou specifikovány v individuálních plánech uživatelů.

Poskytnutí ubytování

 • V zařízení je k dispozici  21  jednolůžkových a  21  dvoulůžkových  pokojů.

 • Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a údržbu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).

 • Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Služba zahrnuje: ergoterapii, canisterapii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, volnočasové aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Služba zahrnuje: ergoterapii, canisterapii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, volnočasové aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení,   osobní  svobody  a  svobody  pohybu,  práva  na  vlastnictví   majetku a léčbu  se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další služby

 • Zdravotní péče – služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská  a  rehabilitační  péče  poskytovaná  na  základě  ordinace  lékaře  je  zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

 • Fakultativní služby / doprava k soukromým účelům – služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

 • Zprostředkované služby – stříhání a pedikúra