Rodinné domky

Rodinné domky

Karla Kofránka 2264, Hořice

Bydlení určené pro klienty s vysokou mírou podpory. V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje , v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Poskytnutí ubytování

 • V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje , v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

 • Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).

 • Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

 • Obědy jsou v tabletech dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a  změnách  poloh,  pomoc a podporu  při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další služby

 • Zdravotní péče – služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská  a  rehabilitační  péče  poskytovaná  na  základě  ordinace  lékaře  je  zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy.

 • Fakultativní služby / doprava k soukromým účelům – služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu uživatele do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

 • Zprostředkované služby – stříhání a pedikúra